• Kompleksen postopek, ki ga imenujemo TISK,
    zajema različne postopke in tehnike.