Pogoji poslovanja

Dostopnost informacij

RSN MEDIA d.o.o. svojim kupcem tekom poslovanja in obiskovalcem spletnega mesta www.rsn.si, skladno z zakonodajo omogoča konstanten vpogled in dostop do informacij o podjetju in informacij povezanih z bistvenimi značilnostmi proizvodov in storitev, ki jih ima v svoji ponudbi.

Poslovni proces

Pogodbeno razmerje med naročnikom in podjetjem RSN MEDIA d.o.o. prične z naročnikovim potrdilom predračuna/ponudbe v pisni ali ustni obliki. V ustni obliki potrjujemo samo naročila majhnih vrednosti oziroma ponovna naročila (za katere se pogoji niso spremenili in se navezujejo na predhodno izdan predračun/ponudbo)
Dobavni rok za določen produkt, izdelek ali opravljanje storitve je stvar individualnega dogovora med podjetjem RSN MEDIA d.o.o. in naročnikom ter je zabeležen v ponudbi/predračunu ali v primeru manjših naročil, predhodno dogovorjen v obliki pisnega (v obliki elektronske pošte) ali ustnega dogovora.
V kolikor ni dogovorjeno drugače je prevzem izdelkov in produktov mogoč na sedežu našega podjejta. Stroški dobave, pošiljanja blaga niso vključeni v ceno. Prevzem in pošiljanje lahko uredi naročnik sam. V primeru urejanja dostave s strani naročnika podjetje RSN MEDIA d.o.o. ne prevzema odgovornosti roka dostave, poškodb blaga in drugih nepravilnosti.

Reklamacija blaga

Potrošnik ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga podjetju reklamira (na kontaktni elektronski naslov: prodaja@rsn.si ali na številko +386 8 205 14 4 55).
Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z reklamacijo blaga, je strošek posredovanja (pošiljanja) blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 8 dni od oddanega sporočila o reklamaciji oziroma neustreznosti materiala.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala. Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od potrditve reklamacije s strani podjetja RSN MEDIA d.o.o..
Zaradi zagotavljanja legitimnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.
Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

Način plačila

Podjetje Rsn d.o.o. posluje preko tekočega računa podjetja in omogoča kupcem plačilo v obliki nakazil izvedenih na podlagi, ponudbe/predračuna, avansnega računa ali računa.
Kupec je dolžan preverjati vsebino računa oziroma pravilnost navedenih podatkov. Morebitne napake ali zavrnitev dopisa je mogoča v osmih dnevih od dneva prejema. Kasnejše pritožbe, ugovori ali zavrnitve ne bodo upoštevane.

Spletni marketing in promocija

Oglasna elektronska sporočila bodo:

• jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila,
• jasno razviden pošiljatelj,
• jasno opredeljena in navedena vsebina kot na primer različne akcije, promocije in druge tržne tehnike za promocijo podjetja in blaga
• vsebovala pogoje udeležbe in pogoje veljavnosti ter ostale pogoje sodelovanja, ki bodo jasno določeni,
• vsebovala način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo podjetje RSN MEDIA d.o.o. izrecno spoštovalo.